Vibro-muscular Harmonisation - vibrační svalová harmonizace

 

Co je to vibrační svalová harmonizace?

 

Vibrační svalová harmonizace je ošetření odvozené od Bowenovy terapie.

 

Z techniky Bowenovy terapie ji v 80. letech 20. století odvodil pan Jock Ruddock, průkopník výuky terapie Bowen v Čechách a na Slovensku. Tuto nadstavbu k základnímu harmonizačnímu ošetření vyvinul na základě svých dlouholetých terapeutických a pedagogických zkušeností.

 

Čím se liší od Bowenovy terapie?

 

Technika ošetření

I toto ošetření sestává z jednotlivých masážních pohybů, které stimulují nervová zakončení v kůži, podkoží, svalových úponech a svalech samotných. Tyto pohyby jsou prováděny na stanovených místech těla, ale ve srovnání s Bowenovou terapií je k provedení používán mírně silnější přítlak.

 

Na rozdíl od Bowenovy terapie se u vibrační svalové harmonizace mezi masážní hmaty nezařazují vyrovnávací přestávky.

 

I zde je sice ošetření děleno na sestavy hmatů, které je možno aplikovat odděleně, ale tyto sestavy obsahují hmatů více a tělo se zpravidla ošetřuje celé.

 

Hloubka působení

Vibrační svalová harmonizace má oproti klasické Bowenově terapii zpravidla hlubší a výraznější efekt. Používá se při ošetření dlouhotrvajících až chronických potíží a zejména tam, kde pacient sice reaguje na Bowenovu terapii, ale tato reakce není dostatečná k odstranění potíží.

 

Další možností je aplikace „pro radost“ – celková harmonizace mívá u mnoha klientů natolik pozitivní efekt, že si ji čas od času dopřejí bez vazby na konkrétní problém.

 

Vzhledem k často velmi razantnímu působení je před použitím této techniky vhodné alespoň jedno ošetření s použitím klasické Bowenovy terapie.

 

Kdy nepoužívat (kontraindikace)

Ošetření nedoporučuji klientům v případě probíhající a zatím nedoléčené protinádorové léčby(ošetření má výrazný vliv na lymfatický systém). 

Použití této formy ošetření také není vhodné při prvním ošetření - zejména u oslabených osob.