Reconnection

 

Reconnection

 

Reconnection (rekonektivní léčení) je poměrně nový fenomén v oblasti péče o zdraví.

Jde o jeden z bezkontaktních typů ošetření organismu. Autorem techniky je americký lékař-chiropraktik Eric Pearl, který ji v současnosti vyučuje po celém světě.

Díky odborné kvalifikaci svého autora je fenomén Reconnection - na rozdíl od většiny ostatních forem bezkontktního léčení - zkoumán vědci po celém světě. Díky výsledkům těkchto výzkumů začíná být stále častěji označován za "perspektivní směr vývoje medicíny". Zdá se, že na podkladě Reconnection začíná vznikat nový obor medicíny, označovaný jako "Medicína polí".

I v současnosti probíhají v několika výzkumných zařízeních, pod vedením renomovaných vědců, jako jsou Gary Schwartz PhD., William Tylere PhD., Konstatin Korotkov PhD. a další, nové výzkumné projekty.

 

Z terapeutického hlediska existují 2 základní formy aplikace / využití Reconnection

 

1)  Rekonektivní léčení (Reconnective healing)

2)  Znovunapojení (The Reconnection)