Akupunktura

 

Akupunktura je léčebná metoda patřící do tradiční čínské medicíny.

 

Využívá se k ovlivnění toku životní energie (čchi) v těle prostřednictvím stimulace tzv. „Akupunkturních bodů“.

 

Akupunkturní body jsou místa na těle organismu (nejen lidského), která vykazují oproti okolí zvýšenou citlivost na tlak, vyšší teplotu, zvýšenou metabolickou aktivitu, nižší elektrický kožní odpor a vyšší elektrickou vodivost.

 

Některé akupunkturní body jsou na těle vždy přítomné a vykazují jen odchylky v aktivitě, jiné se na těle objevují jen v souvislosti s aktuálním stavem organismu.

Stále přítomné akupunkturní body jsou z důvodu přehlednosti a podle převažujícího účinku řazeny do Akupunkturních drah, které jsou přiřazeny k orgánům, nebo funkčním obvodům.

 

V původní podobě byly aktivní body stimulovány především vpichováním jehel, nahříváním pelyňkovými doutníky (moxa), či aplikací baněk. Dnes bývají ke stimulaci používány i jiné typy stimulů, jako je například působení elektrického proudu, světelného paprsku, ultrazvuku apod.