Myofasciální strukturální integrace

 
Myofasciální strukturální integrace je ošetření vycházející ze stejných principiálních a metodických zásad jako Rolfing
 
Rolfing neboli strukturální či myofasciální integrace vychází z myšlenky, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů a vaziva, které jsou k němu připojené. 
 
Představit si to můžeme například na struktuře kempinkového stanu (starého typu A). Ve skutečnosti stan nedrží stanové tyče, ale stanové šňůry, resp. jejich napětí. Stejné je to i s naší tělesnou stavbou. Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy - to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem.
 
Hlavním cílem ošetření je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby se mohly vrátit na původní místo a s "ohledem na gravitaci" se optimálně opět zapojit do systému. K dosažení tohoto cíle používá techniky manipulace s pojivovou tkání.
 
Ošetření spočívá v působení na vazivový systém klienta pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby. Tyto terapeutické hmaty pomáhají zmenšit přilnavost („slepenost“) vzájemně sousedících svalových partií a tak rozvolnit a změnit kompenzační pohybové vzorce. Terapie vede k uvolnění a následně k novému uspořádání celkové tělesné formy pacienta. Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání. 
 
Změna je poznatelná i na úrovni pocitů a emocí.