Individuální cvičení    

 

Co je to individuální zdravotní cvičení? 

 

Individuální zdravotní cvičení je cvičení, kterého se kromě terapeuta a cvičící osoby neúčastní nikdo jiný. Terapeut se tak může plně a po celou dobu cvičení soustředit jen na jednoho člověka. To je často nutné pro nácvik přesného provedení cviků.

U cviků s vyšší účinností a hlubším efektem je tento postup nezbytný, protože v případě intensivního cvičení by chybné provádění cviků mohlo způsobit i zhoršení stavu. 

 

Proč individuální zdravotní cvičení? 


K provedení každého pohybu je potřeba spolupráce mnoha svalů. Při správném provedení je činnost těchto svalů optimálně koordinována a i zatížení našeho pohybového aparátu je optimální. Každý pohyb je ale možno provést mnoha různými způsoby, lišícími se v maličkostech. Některé způsoby jsou vhodnější, některé již méně.

V případech, kdy je z nějakého důvodu třeba šetřit některou součást pohybového systému, například kvůli zranění, začne organismus automaticky upřednostňovat možnosti, které umožňují vyhnout se bolesti. Pohyb je pak prováděn způsobem, který není zcela optimální a při dlouhodobém používání může přetěžovat a poškozovat jinou část těla.

Poměrně často se také stává, že se zranění vyléčí, ale organismus i nadále používá náhradní pohybový stereotyp, prostě proto, že si na něj zvykl.

Takových situací prožijeme všichni mnoho. Nakonec se dostáváme do situace, kdy je odchylek tolik, že naše tělo již nedokáže najít způsob, jak se pohybovat a zároveň se vyhnout bolesti. Situace nakonec vyústí v akutní či chronické potíže. V takové situaci je třeba najít způsob, jak se vrátit ke správným pohybovým stereotypům a znovu se je naučit používat – aktivně cvičit.

Bohužel současně se změnami v provádění pohybů dochází i ke změnám v našem vnímání skutečné pozice jednotlivých částí našeho těla – naše představa, pocitový model, se odchýlí od reality. Na přesnosti tohoto modelu závisí i přesnost provedení výsledné akce – pohybu. Pokud se náš pocitový model od reality liší příliš, nejsme prostě schopni sami zaujmout potřebnou pozici ani pohyb. Samostatné cvičení nám v takové situaci moc nepomůže – naopak, nevhodná zátěž ji může ještě zhoršit.

 

Co může pomoci je individuální zdravotní cvičení pod vedením zkušeného terapeuta.

 

Ten vám poskytne nutnou korekci vaší výchozí pozice a nacvičí s vámi správné provedení potřebného pohybu. Opakováním pohybu, protahováním a uvolňováním chronicky zkrácených svalů, výdržemi ve správně nastavených pozicích a dalšími technikami, je možné postupně opravit posun vašeho „pocitového modelu“ od reality a zlepšit situaci.

 

Jaké typy cvičení při problémech

 

Diagnostika potíží

V zásadě platí, že pokud již máme potíže s pohybovým aparátem, je vhodné zjistit, v jakém stavu se nachází náš pohybový aparát i celý organismus a podle zjištěné situace volit typ, intenzitu a formu zátěže. Často je vhodné cvičení kombinovat s jinými nápravnými technikami, které nám umožní zaujmout při cvičení vhodné a bezpečné pozice.

Labilní plochy

Používání labilních opěrných ploch při cvičení klade vysoké nároky na rychlou a jemnou koordinaci činnosti svalových skupin. Tím se blíží reálným situacím, se kterými se naše tělo setkává v běžném každodenním životě. Pokud se navíc cvičení provádí asymetricky a zařadí se do něj výdrže v krajních pozicích, dochází k vysoce efektivnímu přebudovávání chybných pohybových schémat a návratu ke správnému způsobu provádění pohybů. Nutnost udržení správné pozice na labilní opěrné ploše také trénuje jemnou koordinaci pohybu a schopnost rychlé reakce.

Asymetrická cvičení bez labilních pomůcek

Někdy je narušení souhlasu mezi vnitřním cítěním organismu a realitou natolik výrazné, že – zejména při prvních lekcích – klient není schopen zaujmout požadovanou polohu a tudíž ani provést potřebný cvik. V takových případech je lepší zpočátku rozcvičit potřebné svaly na pevné podložce a až posléze zvyšovat nároky a zařadit cvičení s labilními pomůckami.

Pasivní cvičení

V některých případech je v první řadě nutno udržet schopnost pohybu v situaci, kdy pohyb není možno provést vlastní silou. Toto cvičení slouží k zachování schopnosti a rozsahu pohybu. Pokud jej využíváme, pak jen částečně s cílem vycvičit schopnost provádět potřebný pohyb vlastními silami.

Spirální stabilizace (SM systém)

Systém cvičení vyvinutý českým lékařem MUDr. Richardem Smíškem. Využívá dávkovaného odporu pružných gumových lan s definovaným odporem. Systém je vhodný pro lidi s problémy s bolestmi zad a pro ty, kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velké uplatnění při prevenci a léčbě poruch velkých kloubů -  kloubů kyčelních, kolenních a ramenních, klubů nohou a klenby nožní. Je využitelné i jako kondiční cvičení.
Lana jsou v případě zájmu k zakoupení v ordinaci.

 

Kondiční cvičení a kontrolní návštěvy

Po korekci chybných pohybových stereotypů a odstranění potíží je vhodné i nadále udržovat své tělo v dobré kondici - cvičit. Čas od je i pak vhodné navštívit svého terapeuta, který zkontroluje, jakým způsobem své obvyklé cvičení provádíte, případně upraví vaše cvičení podle vašich aktuálních potřeb.