O mně

 

Jmenuji se Helena Kvašňáková

 

Narodila jsem se v roce 1963 v jedné z vesnic poblíž Prahy. Tam jsem také absolvovala povinnou školní docházku. 

Po absolvování gymnázia se zaměřením na matematiku jsem vystudovala obecnou biologii se specializací na mikrobiologii na Karlově Universitě v Praze. Původní profesí jsem tedy mikrobiolog.

Od dětství ráda sportuji. Gymnastika sportovní i moderní, atletika, společenský tanec, úpolové sporty... Rekreační i výkonnostní sport provázel celé mé mládí. Na vysoké škole se přidala i trenérská činnost.

Výkonnostní sport klade velké nároky na koordinaci a správné fungování jednotlivých částí těla.
Díky sportu, zejména výkonnostnímu, jsem se postupně naučila cítit a chápat své vlastní tělo, svůj vlastní pohyb. Učila jsem se cítit detaily práce jednotlivých svalů, ale i chápat důležitost souhry celého těla pro správné, efektivní a bezpečné provedení pohybu.  

Trenérská činnost mě donutila přemýšlet nad tím, jak naučit své svěřence své tělo cítit, jak je přimět zapojit ve správný okamžik správný sval a jak jim vlastně vysvětlit, co od nich chci.

Tak jsem se postupně na sobě i na svých žácích učila znát stavbu lidského těla, funkce jeho jednotlivých částí, jejich vzájemné vazby... Viděla jsem (a mnohdy i sama pocítila) důsledky chybného, či nepřiměřeného zatěžování a hledala jsem cesty jak je odstranit a jak jim předcházet. Poznávala jsem principy nácviku specifických pohybových dovedností a učila se, co je to pohybový stereotyp, jaké jsou rozdíly mezi optimálním a nouzovým (náhradním) pohybovým stereotypem a jaké jsou dopady dlouhodobého využívání těch náhradních (nouzových). 

Aktivní praxe japonských bojových sportů mi také dala možnost na vlastní kůži pocítit, jak silné jsou vazby mezi psychikou, fyziologickými funkcemi a funkcí pohybového aparátu …

V roce 1998 jsem absolvovala kurz Bowenovy terapie vyučovaný panem J. Ruddockem. Tato terapie mě velice zaujala. Postupně jsem absolvovala všechny 4 úrovně pro humánní použití a již od roku 1999 jsem panu Ruddockovi pomáhala při výuce jako jeho asistent. Od roku 2001 vyučuji terapii Bowen pod názvem "Bowenova tlaková masáž" samostatně. 

Snaha o pochopení principů působení této zajímavé terapie a naprostá absence rozumných informací v našich i zahraničních zdrojích vyústil až do vystudování další vysoké školy – fyzioterapie (2004, 2. LFUK, doc. Kolář). 

V roce 2003 vyšlo 1. vydání mé knihy "Bowenova masáž - Reflexní stimulace technikou Thomase A. Bowena". 

Po studiu jsem strávila s rodinou 6 let v zahraničí a po návratu jsem si opět otevřela v Praze praxi zaměřenou na regenerační a rekondiční služby.

Jako každý zodpovědný odborník své odborné znalosti v oboru fyzioterapie a péče o zdraví nadále rozšiřuji a prohlubuji.