Fyzioterapie

 

Co je to vlastně FYZIOTERAPIE ?

 

Fyzioterapie je část ucelené rehabilitace, která se primárně zabývá diagnostikoupozitivním ovlivňováním a prevencí poruch pohybového systému organismu.

 

K ovlivnění stavu organismu využívá fyzioterapie postupy vyvinuté na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností, spolu s přírodními zdroji energie. 

Terapeut volí postup ošetření ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby ošetřovaného jedince. 

 

Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky. 

 

Vzhledem k nezanedbatelnému vlivu stavu pohybového systému organismu na funkceschopnost vnitřních orgánů, i na psychiku jedince není radno fyzioterapii podceňovat. Ve své podstatě je totiž fyzioterapie, jako jedna z mála medicínských metod, založena na celostním přístupu ke zdraví jedince. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. 

 

Fyzioterapie jako metoda prevence vzniku bolestivých a tím často depresivních stavů by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka. V mnohých případech by totiž mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s vážným dopadem na kvalitu života jedince i jeho blízkého okolí.