Dornova metoda

 

Dornova metoda je jednou z forem relativně jemných manuálních terapií. Používá se k mechanickému srovnání pozice jednotlivých částí kosterního aparátu. Jednotlivé klouby se rovnají za aktivní spoluúčasti ošetřované osoby – za pohybu. Tak je možno dosáhnout přesného a bezpečného usazení ovlivňované struktury na správné místo.

 

Přestože některé hmaty mohou být i značně bolestivé, je metoda ve svém důsledku poměrně jemná, šetrná a bezpečná. Výsledky bývají velice rychlé a změny razantní.

 

Pro udržení dosaženého výsledku je ovšem nutno pravidelně provádět terapeutem doporučená cvičení a respektovat další terapeutova doporučení.

 

Při ošetření je třeba respektovat propojení všech součástí pohybového aparátu. Ošetření tedy vždy začíná od základny a pokud možno zahrnuje celé tělo (v případě izolovaného použití Dornovy metody). V případě potřeby je ošetření doplňováno dalšími technikami sloužícími k uvolnění měkkých tkání (zpřístupnění kostních struktur), či následně ke stabilizaci dosaženého stavu individuálním cvičením.

 

S výjimkou některých speciálních případů se Dornova metoda nepoužívá k pravidelnému ošetřování. Doporučuje se pouze občasná následná kontrola prováděných cviků.

 

Osobně tuto techniku používám spíš jako doplňovou, především pro "doladění" tělesné základny.