Myofasciální strukturální integrace

 
Myofasciální strukturální integrace vychází ze stejných principiálních a metodických zásad jako Rolfing
 
Ošetřením je obvykle dosahováno příjemného uvolnění fyzického i psychického. 
 
Po odeznění akutních problémů je vhodné aplikovat ošetření kondičně - dle potřeby 1x za 1-2 měsíce (ev. častěji)