Brain Light Synchro 

Systém přenáší prostřednictvím audio-vizuálního zařízení (světelnými brýlemi a sluchátky) světelné a tónové impulsy, které napomáhají synchronizaci aktivity obou hemisfér.  Hlasitost a intenzitu světelných záblesků lze ovládat regulátory umístěnými na přívodních kabelech.

Programy jsou dlouhé 10, až 30 minut a lze je používat dle potřeby i několikrát denně. Volbou programu můžeme podpořit koncentraci, schopnost přijímat nové informace (učení se), nebo navodit uvolnění potřebné pro snadné usínání. Při pravidelném používání (nejlépe v určitou denní dobu) dochází k vytvoření paměťové stopy, které umožní navodit potřebný stav i bez aplikace systému.

Výsledkem aplikace systému brainLight-Synchro be clever je zlepšení koncentrace a optimální naladění k osvojování nových informací.


Optimální režim pro dosažení dlouhodobého efektu je cca 21 aplikací (minimálně 10) alespoň 3x týdně pokud možno ve stejnou denní dobu. Po vytvoření paměťové stopy již stačí ji jen čas od času "osvěžit" izolovanou jednorázovou aplikací systému.