The Reconnection

 

The Reconnection (Osobní Reconnection)

 

Během The Reconnection se aktivuje síť (mřížka) tzv. "axiatonálních drah", přítomná v každém živém organismu. Tyto aktivované axiatonální linie se dále propojují s mřížkou (sítí) geomagnetických drah, procházejících skrze Zemi.

 

Obnovením napojení dojde k trvalé kontrole všech poruch a dějů v organismu i vzhledem k vnějšímu prostředí.
 

Ošetření se provádí pouze jednou za život. Má formu 2 sezení v rozmezí 2-3 dní.

 

Vzhledem ke změnám vnitřnich pravidel mateřské organizace, ke kterým došlo několik let po mém absolvování a mým výhradám k těmto pravidlům mám sice možnost a schopnosti toto ošetření účinně provést, ale v případě zájmu o vlastní absolvování terapeutické formy kursu vám mé ošetření nebude uznáno. Nejsem však již vázána pravidly organizace týkajícími se ceny ošetření.

 

Aktuální cena ošetření 3 330,-Kč
(Cena závazná pro "certifikované" terapeuty - 333 US $ )

 

(Upozornění - toto ošetření mívá výrazný dopad na všechny aspekty života osoby, která je podstupuje. Je třeba počítat se vznikem akutní potřeby řešit dlouho zanedbávané problémy.)