Reflexní stimulace metodou T.A.Bowena - "Bowen"

 

Reflexní stimulace metodou T. A. Bowena je metoda ovlivnění organismu prostřednictvím jemného působení na pohybový systém (svalový aparát). 

 

Možnosti využití:

       • bolesti hlavy, zad, hrudníku, bránice, břicha, kříže, kostrče, hýždí

        • anginózní bolesti, astma, rozedma plic, senná rýma

        • svalové bolesti, křeče

        • zatuhlé (zamrzlé) rameno, tenisový loket, oštěpařský loket, karpální

    syndrom

        • problémy v pánevní oblasti, bolesti kolen, kotníků, hallux valgus, kladívkové

    prsty

        • studené končetiny

        • skoliózy

        • růstové bolesti

        • koliky, zácpa, nadýmání, zažívací problémy, nevolnosti

        • noční pomočování dětí, inkontinence, neplodnost, těhotenské potíže,

    menstruační problémy

        • bolesti prsou, napětí a otoky prsou, nepravidelná laktace

        • závratě, migrény, Menièrova choroba

        • nedoslýchavost a problémy s ušima

        • problémy s očima

        • žlučníkové a jaterní problémy

        • problémy se spodní čelistí a trojklaným nervem

        • ledvinové problémy

        • prostata

        • zhoršený odtok lymfy

        • nervozita, stres, hyperaktivita malých dětí

        • zlepšení celkové kondice a imunity

    Technika je jednou z mála, které lze použít i při akutních stavech.

    Vhodná pro profesionály i laiky pro svépomoc.

    Ošetření nenahrazuje lékařskou péči!

• anginózní bolesti, astma, rozedma plic, senná rýma
• svalové bolesti, křeče
• zatuhlé (zamrzlé) rameno, tenisový loket, oštěpařský loket, karpální
syndrom
• problémy v pánevní oblasti, bolesti kolen, kotníků, hallux valgus, kladívkové
prsty
• studené končetiny
• skoliózy
• růstové bolesti
• koliky, zácpa, nadýmání, zažívací problémy, nevolnosti
• noční pomočování dětí, inkontinence, neplodnost, těhotenské potíže,
men struační problémy
• bolesti prsou, napětí a otoky prsou, nepravidelná laktace
• závratě, migrény, Menièrova choroba
• nedoslýchavost a problémy s ušima
• problémy s očima
• žlučníkové a jaterní problémy
• problémy se spodní čelistí a trojklaným nervem
• ledvinové problémy
• prostata
• zhoršený odtok lymfy
• nervozita, stres, hyperaktivita malých dětí
• zlepšení celkové kondice a imunity
Výrazného pozitivního ovlivnění lze dosáhnout především v případech,
kde ještě nedošlo ke strukturálním orgánovým změnám.
Refl exní stimulace technikou T. A. Bowena je metoda použitelná za jakýchkoli
podmínek, a pokud je řádně aplikována, je bezpečná a zcela nenásilná.
Při aplikaci této metody je však nezbytné brát v úvahu skutečnost, že
ji v žádném případě nelze používat jako náhradu tradiční lékařské péče.

 

Lektor:                RNDr. Helena Kvašňáková

                            - absolventka všech úrovní "Gentle touch" (terapie Bowen),

                                "Vibromuscular harmonization", lektorského kursu 

                                Bowenovy techniky (J. Ruddock), 

                                více než 20-let terapeutické praxe v ČR i v zahraničí,                            

                          - od roku 1999 asistent lektora Bowenovy techniky na kursech 

                            "Gentle touch" vyučovaných panem J. Ruddockem

                          - od roku 2001 - samostatná výuka Bowenovy techniky na kursech 

                            "Bowenovy tlakové masáže" 

                          - absolventka fyzioterapie na 2. LF UK

                          - autorka knihy "Bowenova masáž - reflexní stimulace metodou 

                                T. A. Bowena" (3. vydání v přípravě)

 

 

Základem metody je použití specifického kontaktu/hmatu, označovaného jako "Bowenův pohyb". Tento hmat má podobu šetrného "přebrnknutí" napříč přes svalové bříško. Hmaty jsou aplikovány na určitých místech svalů a v určité posloupnosti. 

 

Podle typu ošetření pak používáme větší, či menší iniciační tlak a mezi série hmatů se na stanovených místech zařazují, či nezařazují pauzy, usnadňující tělu absorbování obdržených signálů. 

 

Všechny formy tohoto ošetření jsou velmi jemné a vhodné i pro malé děti a zvířata. Je také možné je použít i v akutních stavech. 

 

Kdy nepoužívat (kontraindikace)

Ošetření není doporučováno v případě probíhající a zatím nedoléčené protinádorové léčby (ošetření má výrazný vliv na lymfatický systém, reakce organismu je tedy v těchto případech poněkud nejistá)